Program Maluch+ 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Utworzenie miejsc opieki w żłobku.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Programu MALUCH+ 2021 na zadanie „Utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku "Zdobywcy Świata", al. Wyszyńskiego 22, 05-110 Jabłonna.” przybyło 15 miejsc dla dzieci do lat 3.

Dofinansowanie miejsc opieki z żłobku

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Programu MALUCH+ 2021 na zapewnienie funkcjonowania 11 miejsc opieki otrzymaliśmy z budżetu państwa środki w wysokości 10 560 zł.